top of page

VÄRLDENS STYRELSE

KUNGLIG AMBASSADÖR FÖR ALLA KONTINENTER

VERKSAMHETSSTYRNING

GRANSKA OCH FRÄMJA MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH FREDSBEVARANDE TILL ALLA KONTINENTER

DIREKTÖR  ALLMÄN,

EXTERN  RELATIONER  FÖR  ALLT  KONTINENTER

INTERNATIONELLA DIPLOMATISKA FRÅGOR

INT HÅLLBAR UTVECKLINGSFRÅGOR

 LAG  TILLÄMPNING  , RECENSION  & REFORM

INT. MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH VÄRLDSFREDSBEVARARE

INTERNATIONELLA PARLAMENTARISKA FRÅGOR

KVINNOR EMPOWERMENT FÖR FRED

MELLANSTATERLIGA FRÅGOR

INTERNATIONELLA RELATIONER

KUNGLIGA AFFÄRER FÖR AFRIKA

INTERNATIONELLA FRÅGOR ALLA KONTINENTER

bottom of page