top of page

Kingdom Of Planet Earth / KOPE

*Kingdom Of Planet Earth ~Facebooksida:  

https://www.facebook.com/KingdomOfPlanetEarth

*KOPE ~Officiell e-postadress: kingdomofplanetearth@gmail.com

*För närvarande 4 aktiva geopolitiska fackföreningar som verkar under '' KOPE ''  .

*DE 4 GEO-POLITISKA FÖRENINGEN HAR REKORD I JURIDISK ENHET I IRLAND SOM ÄR KNUT TILL MONARKernas kungliga hus: '' Imperial House of Peace / Handelsnamn: Royal House of King of Kings ''

Det suveräna kungahuset ~ representerar regeringen för absolut monarki.

          *Nationellt regeringsregister över ~

      KOPE (Kingdom Of Planet Earth),

              World HQ, Irland

*CRA RECORD:

*CRO RECORD: 

* FÖR YTTERLIGARE DETALJER INFO. OM 'KOPE' (KINGDOM OF PLANET EARTH)
~VI
  UPPMANAR DIG ATT BESÖKA FÖLJANDE LÄNK:  

      https://www.theworldleaderforum.international/other-empires-of-kope

         ''KOPE GOVT POLICY (GOVT POLICY OF DIVINE KINGDOM OF GOD) ''

ALLMÄKTIG SKAPARE GUD ARBETERAR MYSTISKA SÄTT OCH HAN ARBETERAR GENOM SINA UTVALDA OCH LJUSBÄRARE. VI VET ~'MÅNGA ÄR KALLADE MEN FÅ ÄR UTVALDA', DE SOM UTFÖR VIKTIGA ROLLER/MISSION FÖR GUMMLIGT ÄNDAMÅL PÅ JORDEN UNDER OLIKA TIDER FÖR ATT TJÄNNA MÄNSKLIGHETEN OCH GUDS SKAPELSE.
TILLSAMMANS SPILLER VI ALLA VIKTIGA ROLLER INOM GUDS SKAPELSE; MEN ENDA ÄR UPPLISTADE OCH UTVALDA DE SOM STÖTS AV GUDS ÄNGLAR, ÄNGLAR OCH STORA LEDARE PÅ JORDEN OCH DE LEDER MED EXEMPEL OCH DÄRFÖR FUNKTIONER BLAND LJUSBÄRARE OCH DET HÄR UNDER DET HÄR FÖRENINGEN.


' KOPE' REPRESSENTERAR 'DEN GUDOMLIGA KUNGARIKET AV ALLMÄKTIG SKAPARE GUD; VAD DET BETYDER ÄR ETT GUDOMLIGT KUNGARIKET PÅ JORDEN DÄR UNIVERSUMS SKAPARE GUD BERÖMS FÖRST AV ALLA OCH ALLA REGERINGAR, ROYALS, LEDARE OCH CIVILSAMHÄLLEN UPPMANAR OCH FRÄMJAR RÄTTLIGA AKTIVITETER OCH RÄTTLIGA VERKSAMHETER OCH RÄTTLIGA AKTIVITETER OCH RÄTTLIGA AKTIVITETER OCH RÄTTLIGA AKTIVITETER. PÅ HÖGRE PLATSER AVSKAFFAS LÅNGSAMT OCH RÄTTVIS RÄTTVISA OCH JÄMLIKHET I PRAKSIS OCH KÄRNARE RELIGIÖSA IDEOLOGIER FRÄMJAS SOM TJÄNAR ALLA NATIONERS GEMENSAMMA INTRESSEN  OCH STORHETEN AV UNIVERSUMS SKAPARE ERKENKAS INTE BARA MED ORD UTAN AV HJÄRTA. OCH MÄNNISKOR BLIR MER HJÄLPBARA MOT VARANDRA OCH NÄSTA GENERATIONER ÄR DISCIPLINERADE OCH UPPMUNADE ATT LÄRA OCH FÖRSTÅ SANNINGEN.


1) INOM GUDS KUNGARIKET ~ I STÄLLET FÖR KRIG OCH KONFLIKTER SKA MER DIPLOMATI, FÖRHANDLINGAR OCH FÖRSTÅELSE FRÄMJA;

2) INOM GUDS RIKE~ BÖR ALLA ÖMSESIDIG respektera varandra;

3) INOM GUDS KUNGARIKET SKA FOLK TA TILLBAKA FAMILJVÄRDEN;

4) INOM GUDS KUNGARIKET SKA MÄNNISKOR INSE ATT ALLA HA EN PLATS INOM GUDS GUDOMLIGA KOSMOS OCH FÖRSTÅ VARANDRAS ROLL OCH ANSVAR OCH HANDLA DESSUTOM;

5) INOM GUDS KUNGARIKET KOMMER INGEN STÄMMADE ELLER MYNDIGHETER ELLER MYNDIGHETER INTE LÄNGRE KRÄNKA FOLKENS RÄTTIGHETER; 

6) INOM GUDS KUNGARIKET BÖR MYNDIGHETERNA AKTA MER ANSVARSFULLT; 

7) INOM GUDS KUNGARIKET BÖR MER OMSORG MOT ANDRA VARA I PRAKTIKEN; 

8) INOM GUDS KUNGARIKET~ BÖR FOLK UPPLEVA MER SAN KÄRLEK, INTE BARA LUST ELLER KÄRLEK TILL PENGAR OCH MATERIALISTISKA SAKER; 

9) INOM GUDS RIKE BÖR FOLK BLI MER VÄLÄGÖRLIGT; 

10) INOM GUDS KUNGARIKET BÖR REGERINGAR RESPEKTERA MEDBORGARNAS LIBERALA TÄNKAR OCH ALLA MEDBORGARE SKA BLI LAGLYDIGANDE MEDBORGARE; 

11) INOM GUD SKA GUDOMLIGA LAGAR OCKSÅ FINNAS MER I PRAKTISKA OCH LAGSTIFTNING SKA RESPEKTERAS AV ALLA NATIONER;

12) INOM GUDS KUNGARIKET SKA DÖDSSTRAF OCH STRÄNGT STRAFF SOM ATT SKÄRA HÄNDER OCH HAKHUVNING AVSKAFFAS OCH BÖR ERSÄTTAS MED ALTERNATIV TYP AV STRAF MED DEN NYA SÄTTET; 

13) INOM GUDS KUNGARIKET BÖR MASSFÖRSTÖRELSEKRIGET AVSKAFFAS SOM SOM KÄRNKRIG, Snarare SKA ALTERNATIVA LÖSNINGAR UPPMANAS FÖR ALLA NATIONER FÖR KONFLIKTLÖSNINGAR;

14) INOM GUDS RIKE ~ ALLA SKA FÅ BRA BETALNING SÅ ATT DE KAN LEVA LYCKLIGA UTAN ATT DELTA I KORRUPTION; 

15) INOM GUDS KUNGARIKET MÅSTE ALLA MEDBORGARE HA STORA MEDBORGARSKAP FACILITETER SÅ ATT DE KAN FINNA GLÄDJE I SINA LIV; 

16) INOM GUDS RIKE BÖR REGERINGAR VARA MER HJÄLPBARA MOT MEDBORGARE; 

17) INOM GUDS KUNGARIKET BÖR TALFRIHET RESPEKTERAS; 

18) INOM GUDS KUNGARIKET BÖR HATTAL, RASISM, DISKRIMINERING ISLAMOFOBI, FRÄMLINGSFOBI ETC FRÅGAS ; 

19) INOM GUDS KUNGARIKET BÖR MIGRANTERENS RÄTTIGHETER SKYDDAS; 

20) INOM GUDS KUNGARIKET~ NÅGON NÅGON BLIR MEDBORGARE I ETT VISST LAND BÖR DERES MEDBORGARSKAP SKYDDAS AV REGERINGEN OCH OM DE BEgår BROTT SKA ALTERNATIVA Straff INFÖRAS; 

21) INOM GUDS KUNGARIKET BÖR GRANNAR RÄTTIGHETER UPPMANAS; 

22) INOM GUDS KUNGARIKET~ BÖR ALLA FUNKTIONISKA, FÖRÄLLERlösa OCH SKILDA ELLER SÅRBARA PERSONER OCH MÄNNISKOR MED SÄRSKILDA BEHOV &DE SOM STÅR PÅ SVÅRLIGHETER FÅ VÄL UNDERSTÖDS; 

23) INOM GUDS KUNGARIKET BÖR EN RIKTIG KLAGOMÅLMEKANISM VARA AKTIV OCH REGERINGAR SKA TA VARJE KLAGOMÅL PÅ ALLVAR OCH FÖRSÄKRA POLITIK FÖR ALLA BETYDELSER OCH RIKTIGT ANSVARSSKYLDIGHET SKA VARA PÅ PLATS OCH I PRAKTISKT ÄR VI ATT SÖKRA; 

24) INOM GUDS KUNGARIKET ~ ALLA SKA NJUTA RENT VATTEN, RIKTIG MAT, REN FRUKT/GRÖNT/MAT OCH DET SKA INTE VARA BLANDAD ELLER FÖRORENAD MAT OCH MÄNNISKOR HÄLSA SKA FÖRBÄTTRA MAT ATT FÖRBÄTTRA MAT; 

25) INOM GUDS KUNGARIKET SKA INGEN DÅLIG ELLER GIFTIG MEDICIN/DÅLIG MEDICINSKA POLITIK UPPMANAS OCH FOLKHÄLSOFRÅGOR BÖR HA EN TOPPPRIORITET FÖR REGERINGAR; 

26) INOM GUDS KUNGARIKET~ SKA INGEN TRÄNKAS ANDRA OCH INGEN BÖR GINA ANDRA OCH INGEN BÖR mobba ANDRA OCH INGEN BÖR FÖRMINSKA ANDRA OCH INGEN BÖR BÖRA MYCKET  MED ANDRA PÅ GRUND AV DERAS PERSONLIGA MAKT, STÄLLNING ELLER FÖRMÅL; 

27) INOM GUDS KUNGARIKET SKA FÖRÄLDRAR BLI MER ANSVARIGA MOT SINA BARN OCH DERAS UPPväxt; 

28) INOM GUDS KUNGARIKET SKA SLÄKTNINGAR VARA MER GENÖFLIGA MOT ANDRA Släktingar; 

29) INOM GUDS KUNGARIKET~ INGA VÄNNER FÅR RYGGA STABRA ANDRA VÄNNER  BLI Snarare EN DEL AV LÖSNINGEN INTE DEL AV PROBLEMET FÖR ANDRA; 

30) INOM GUDS KUNGARIKET ~ INGEN BÖR BARA ANVÄNDAS OCH MISSBRUKAS; 

31) INOM GUDS KUNGARIKET ~ FAMILJEMEDLEMMAR BÖR VARA GODA MOT ANDRA SÅ BÄSTA MÖJLIGT FÖR ATT SPRIDA LYCKAN; 

32) INOM GUDS KUNGARIKET ~ VI BÖR ALLA FÖRSÖKA ATT SE TILL ATT MAJORITETERNA AV NATIONERNINGEN ÄR MYCKET GLADDA SÅ ATT VI KAN SE LYCKLIGT SAMHÄLLE; 

33) MED GUDS RIKE SKA RÖTTER TILL ALLA ONDA LÅNGSAMT AVSKAFFAS OCH NATIONER SKA ANTAGA MER GODHET FÖR VARANDRAS VÄL; 

34) INOM GUDS RIKE~ BÖR VI FÖRSÖKA ATT BLI MER VÄL ÖNSKAR ANDRA SÅ BÄSTA SOM MÖJLIGT; 

35) INOM GUDS KUNGARIKET ~ BÖR DJUR RÄTTIGHETER OCKSÅ IAKTTAGAS MER AV REGERINGAR OCH SAMMENSKAPER SÅ BÄSTA SOM MÖJLIGT; 

36) INOM GUDS KUNGARIKET BÖR RELIGIÖSA SKILLNADER RESPEKTERAS; 

37) INOM GUDS RIKE ~ INGEN BÖR PÅ ANDRA SIN RELIGIösa TRO; ALLA HAR RÄTT ATT SPRIDA SIN TRO OCH TRO ELLER RELIGION MEN DET KOMMER ATT HA ANDRA ATT ACCEPTERA FRÅN HJÄRTA OM DE ÄR ÖVERBETYDDA AV predikningarna MEN INGEN BÖR Tvinga andra ATT FÖLJA SIN RELIGION OM DET ÄR OM DET ÄR MÅNGA; 

38) INOM GUDS KUNGARIKET BÖR RELIGIÖSA MINORITETER RÄTTIGHETER SKYDDAS I VARJE LAND; 

39) INOM GUDS KUNGARIKET~ BÖR VI FÖRSÖKA ATT UPPSKATTA KULTURELLA Skillnader, INTE STrikt fördöma & FÖRSÖKA FÖRSTÅ DET KULTURELLA Skillnaderna ÄR PRECIS SOM 7 FÄRGER AV REGNBÅGE  DET GER MÅNGFALD  ; 

40) INOM GUDS KUNGARIKET BÖR ARMÉ, POLIS, MILITÄRA ELLER UNDERHÅLLNINGSORGAN OCH väpnade styrkor VARA MER RESPEKTIVA MOT LAGAR OCH RÄTT TILL LIV; FÖR ATT VARJE SJÄL HAR EN SJÄLSRESA OCH SJÄLSBAND OCH VÅR SJÄL ÄR EN GUDOMLIGA VÄLSIGNELSER SOM GÖR EN SKILLNAD MELLAN LIV OCH DÖD; 

41) INOM GUDS KUNGARIKET BÖR REGERINGAR GÖRA ANSTRÄVNINGAR FÖR ATT SKYDDA ANDRAS VÄRDIGHET OCH MÄNNISKOR SKA FÅ DEN ÄRA DE FÖRTJÄNAR BASERADE PÅ RÄTTVISA UTVÄRDERINGAR; 

42) INOM GUDS KUNGARIKET BÖR PLOTTERING MOT ANDRA, PROPAGANDA OCH SKUGGA FÖRBUD, KONSPIRATION ETC INTE LÄNGRE FINNAS I PRAKSIS; 

43) INOM GUDS KUNGARIKET BÖR ENDAST GODA LEDARE VÄLJAS DÄR VALPROCESS PÅGÅR OCH ALLA BÖR VÄLAS GENOM EN RÄTTVIS VALPROCESS, INTE GENOM NÅGON BEGULLING ELLER KORRUPTIONER; 

44) INOM GUDS RIKE ~ ALLA RELIGIÖSA INSTITUTIONER BÖR FÅ REGERING  SKYDD FÖR ATT FÖRSÄKRA ATT ALLA KAN BE FRYDLIGT; 

45) INOM GUDS KUNGARIKET ~ MÅSTE ALLT ANTI SOCIALT BETEENDE ANMÄLAS, VI MÅSTE KALLA SPADEN EN SPADE; 

46) INOM GUDS KUNGARIKET BÖR AGRESSION AVBRYTAS OCH HANTERING AV ILSKA BÖR ÄR MER UPPMANADE OCH NATIONER BÖR BLI ÖMMA OCH MER ÄRLIGA, ANDLIGA OCH ÄRLIGA OCH HANDLA ANSVARSANSVARIGT;

47) INOM GUDS KUNGARIKET ~ BÖR ALLA LEDARE FÖR RELIGIÖSA INSTITUTIONER BETALAS AV REGERINGAR SÅ ATT DE INTE KAMPAR ELLER LIDER FINANSIELLT; 

48) INOM GUDS KUNGARIKET ~ ALLA NATIONER BÖR NJUTA GRATIS ANVÄNDNINGSRÄKNINGAR OCH SOM BÖR BETALAS AV REGERINGAR  ; 

49) INOM GUDS KUNGARIKET BÖR ALL EXTREM FATTIGDOM AVLÄGGAS; 

50) INOM GUDS RIKE ~ INGEN BÖR VARA HEMLÖS OCH TILRÄCKLIGT STÖD SKA FINNAS DÄR FÖR DE SOM ÄR I TRÅD; 

51) INOM GUDS KUNGARIKET ~ INGEN BÖR SOVA HUNGER UTAN MAT OCH STÖD OCH STÖD SKA FINNAS DÄR; 

52) INOM GUDS RIKE BÖR ENDAST SANNING VARA UNDERVISNINGSMATERIAL FÖR ALLA ELEVER SOM INNEHÅLLER SAN HISTORIA OCH INTE NÅGON FABRIKERAD SANNING; 

53) INOM GUDS RIKE ~ VI MÅSTE LÄRA VÅRA NATIONER ATT VARA MINDRE GIRIGA OCH UPPSKATTA VÅRA LIV OCH ALLA SMÅ ELLER STORA VÄLsignelser.
OCH VI BÖR LÄRA VÅRA BARN ATT VARA TACKSAMMA MOT GUD OCH ANDRA FÖR VARJE VÄLSIGNELSE/BELÖNING DE KAN FÅ I LIVET.

54) INOM GUDS RIKE ~ VI MÅSTE LÄRA ANDRA HUR MAN VARA GLAD ENSAM OCH HUR MAN VARA GLAD ÄVEN MED LITE PENGAR OCH INGA PENGAR; 
FÖR ATT VÅRA GENERATIONER NÄR KOMMER LÄRA DIG SKILLNADEN MELLAN SJÄLVKÄRLEK OCH SJÄLVISKT BETEENDE KOMMER DE BLI LUGLARE OCH FREDLIGA; 

55) INOM GUDS KUNGARIKET BÖR AVFOPULERING GENOM KRIG OCH ANNAT SÄTT SOM TVÅNGSVACCINATION FÖRBJUDAS AV REGERINGAR; Snarare borde de uppmuntra små familjepolitik; 

56) INOM GUDS KUNGARIKET ~ OM ETT LANDS BEFOLKNINGSTÄTHET ÄR HÖG BÖR INTE SE SOM ANVÄNDLIGA ÄTARE, Snarare BÖR de ses som ARBETSKRAFTER OCH REGERINGAR BÖR FINNA EN KREATIV LÖSNING FÖR ATT UPPMANA OCH ÖVERFÖRA DEN LIVANDE DELTEN MÖJLIGT GENOM ATT ERBJUDA BÄTTRE MÖJLIGHETER; 

57) INOM GUDS KUNGARIKET BÖR ALL OMBUDSMAN VARA ORDFÖRANDE AV MILITÄRA Tjänstemän SÅ ATT FOLK FÅR RÄTTVIS ANSVAR & OMBUDSMANN BÖR VÄL MÖJLIGA ATT FUNGERA I VARJE LAND; 

58) INOM GUDS KUNGARIKET BÖR ALL IMIGRATION, PASS, MEDBORGARSKAP, DEPORTERING, VISUMÄRENDE ÖVERVAKAS AV MILITÄRA Tjänstemän; 

59) INOM GUDS KUNGARIKET ~ ALLA DOMSTOLAR, NATIONELLA POLISSTATIONER  BÖR STÅ UNDER NY CCTV-ÖVERVAKNING AV MILITÄREN FÖR ÖVERVAKNINGSSYFTE; 

60) INOM GUDS RIKE ~ BÖR ALLA DIPLOMATSRÄTTIGHETER SKYDDAS; 

61) INOM GUDS RIKE ~ BÖR ALLA NATIONER RESPETERA VARA ANDRAS YRKES LIKA LÄNGE SOM LAGLIGA AKTIVITETER. FÖR ATT ALLA PROFESSIONELLA GER VIKTIGA TJÄNSTER FÖR NATIONERNA; 

I BÖRJAN AV SKAPELSEN SAGDE GUD DEN ALSMÄKIGE SKAPARE ~ ''LÅT DET BLI LJUS''; HAN INTRODUCERADE LJUS I MÖRKRET OCH MÖRKET FÖRSVARS; 
FAKTA MÖRKRET ÄR HUVUDSAKLIGT FRIVARO AV LJUS; 
OM VI FÖRSTÅR YIN OCH YANG, DAG ELLER NATT KOMMER VI FÖRSTÅR BÅDA HA SIN EGEN EXISTENS I GUDS SKAPELSE; FÖR ATT NATT FINNS FÖRSTÅR VI SKILLNADEN NÄR VI SER DAG; PÅ PÅ liknande sätt FÖR ATT ONDA FINNS FÖRSTÅR VI VIKTIGHETEN AV GODHET; GUD SKAPADE ALLT FÖR VÅRT FÖRSTÅELSESSYFTE; SÅ ATT VI VET SKILLNADEN ; 

I DEN HELIGA KORANEN SAGDE GUD (ALLAH) - JAG HAR SKAPAT ALLT I PAR; 

NÄR VI ANTAGIT BÄTTRE POLITIK TILLSAMMANS KOMMER VI ATT LYSA VÅRT SAMHÄLLE OCH NATIONER OCH VI KOMMER ATT OVERKOMMA MÖRKRET OCH DET KOMMER ATT BLI SEGER ÖVER MÖRKRET OCH SEGER ÖVER MÖRKA ÅLDER OCH VI KOMMER ATT GÅ IN I EN SANNA MESSIAN
~ DÄR SANNING KOMMER ATT UPPMANAS OCH FRÄMJAS OCH FÖRSTÅS MER AV ALLA NATIONERS VILJA & ANDLIG UPPLIFTNING & RENHET I HJÄRTA OCH SINNE & UPPDATERAD GUDOMLIGHET. 

FÖRÄNDRINGAR I HJÄRTA KOMMER FRÅN GUD; VÅRT JOBB ÄR ATT PROVA KOLLEKTIVT; 
TROTS VÅRA KOLLEKTIVA ANSTRÄVNINGAR OM VI INTE SER STOR FRAMGÅNG KOMMER DET ATT VARA SKAPARGUD SOM YTTERLIGARE KOMMER ATT BELÖNA OSS FÖR VÅRA ANSTRÄVNINGAR. 
TILLSAMMANS KOMMER VI INTRODUCERA STORA POSITIV SOCIAL TRANSFORMATION OCH I SLUTET AV 2050 FÖRhoppningsvis KOMMER VI SE STORA FÖRÄNDRINGAR GLOBALLT. 

bottom of page