top of page

* INTERNATIONELLT SPECIALFÄNGELSE (ISP) / ISP GLOBAL *

International Special Prison (ISP) / ISP Global / Int Royal Prison kommer att fungera som en UN Specialized Agency / UN PRISON under Leading UN IGO~ TWLF & UN CENTRAL COMMAND (UNNSC/ United Nationals New Security Council), UN World HQ, Irland för att stödja alla nationella och internationella domstolar med gemensam samordning av internationella brottsbekämpande organ och militärer över hela världen. ISP-aktiviteterna kommer huvudsakligen att observeras under Absolute Monarchy Government of King Of Kings för effektiv implementering. ISP kommer att samarbeta med alla kriminalvårdstjänster globalt för att övervaka och förbättra fängelsemiljön och för att säkerställa högre standard på kriminalvården globalt.
bottom of page