top of page

 *FN-BÖRJANDEORGAN 

Följande internationella brottsbekämpande organ kommer att verka direkt under ledande UN IGO ~TWLF IGO & UN Central Command (UNNSC), UN World HQ, Irland som FN:s specialorgan för att säkerställa bättre ansvarsskyldighet och bättre internationell lagbekämpning för att stödja UNSDGs på alla kontinenter och för att skapa fler reservpolisstyrkor. 

1) Internationella polisrådet (IPC)/IPC GLOBAL:
2) International Anti Corruption Bureau (IACB)
bottom of page