top of page

AUTENTISK JURIDISK STATUS FÖR WORLD LEADERS FORUM / TWLF SOVEREIGN IGO & DESS ALLA JURIDISKA ORGAN, WORLD HQ, IRLAND

WORLD LEADERS FORUM / TWLF SOVEREIGN IGO  (FÖR NUVARANDE SOVEREGN REGULERINGSBYRÅ/SPECIAL GOVT AGENTUR AV ALLA HÖGSTA AUKTORISERINGAR ~ ATT ETABLERA NYA FN-HQ  OCH SÄKRA BÄTTRE ÖVERVAKNING AV ALLA FN-BYRER I VÄRLDEN  ) HJÄLPORGAN LAGLIGT BEMYNDIGAD SOVEREGN DOMSTOL  :  INTERNATIONAL APPEALS TRIBUNAL - IAT ( KOMMER ATT FUNGERA SOM HUVUDSAKLIGA HÖGSTA INTERNATIONELLA TRIBUNAL FÖR NYA FN-SYSTEMET MED  ALLA NYA FN-högkvarter. ) KOMMER FUNKTION  TILLSAMMANS GENOM ALLA NYA FN-högkvarter.  

E-post: internationalappealstribunal@gmail.com

IAT FUNGERAR TILLSAMMANS MED  TOP INTERNATIONELLA DOMSTOLAR ICJ-ICC-PCA.  

 

WORLD LEADERS FORUM ( TWLF ) SOVEREIGN IGO  HQs  

& ambassader kommer att verka tillsammans över hela världen på alla kontinenter med  

  INTERNATIONELL APPELLINGSTRIBUNAL (FN SOVEREIGN DOMSTOL)  

WORLD LEADERS FORUM, INT HQs KOMMER HUVUDSAKLIGT FUNGERA FRÅN NYA FN-HQ där TWLF SOM DEN LEDANDE SOVEREIGN GOVT-BYRÅN OCKSÅ KOMMER ATT SÄKRA  KONTOR FÖR IAT-DOMSTOLEN SOM KAN FUNGERA SOM SOVEREIN  DOMSTOL  OCH TWLF SOVEREIGN IGO TOP MANAGEMENT KOMMER ATT GRANSKA AKTIVITETER FÖR  ALLA UNO OCH KOMMER ÖVERVAKNING SOM AUKTORISERADE PERSONER ATT AKTA SOM HÖGSTA TJÄNSTEMANNAR FÖR ALLA FN:s HQ OCH ALLA FN-BYRER.  

WORLD LEADERS FORUM / TWLF SOVEREIGN IGO  (SEPARAT GOVT REGISTRY)~ CRO NO. : 5257482

WORLD LEADERS FORUM och dess alla hjälporganisationer/rättsliga organ kommer att fungera som en del av det NYA FN-SYSTEMET AV FN-högkvarter. Därför är alla organ UNO/rättslig enhet. Även om alla toppklassificerade dokument inte delas här, men människor kan besöka webblänken som delas här för att se några av de bästa Royal Legal Empowerment som har auktoriserats från Top Royal Houses och väl erkända Royal Authorizations Worldwi d e

:   https://www.theworldleaderforum.international/sovereign-imperial-charter

OBS: FÖR ALLA TWLF-HJÄLPORGANISATIONER / HUVUDUNDERHÅLLARE KOMMER ~ '' TWLF AUX NUMMER '' KOMMER ATT KÄNDA SOM JURIDISKT REKORD FÖR VARJE KÄRN-UNO I TWLF IGO FÖR SÄRSKILT JURIDISK INTRÄDE TILL DET NYA UN HQ-SYSTEMET OCH KOMMER ATT VARA VÄLDIGT KÄNT VARJE KÄRNUNO SOM ÄR HUVUDSAKLIGA HJÄLPORGAR FÖR TWLF IGO.

 

MÅSTE MEN FÖR ALLA CIVILSAMHÄLLEN I NYA FN-HQ FÖR ATT ANSÖKA OM UN-ANSLUTNING MÅSTE SÄKRA  HUVUDSAKLIGEN  ~ (INTERNATIONELL ORG REGISTRATION ALLIANCE - NUMMER) IORA NUMMER  FÖRST AV ALLT ATT BLI ERKÄNNANDE AV FN:s HQ SOM EN GILTIGT OCH FUNKTIONELL INTERNATIONELL ORGANISATION BASERAD PÅ UTVÄRDERING I FRAMTIDEN.  

* International Appeals Tribunal (IAT)  ; Handelsnamn: "UNS Sovereign Court of Justice (UNSCOJ)" nationella regeringsregister delas också av IAT WORLD HQ, IRLAND för allmänhetens syn, även om det huvudsakligen kommer att fungera som en suverän internationell och kunglig domstol med  FN:s nya säkerhetsråd (UNNSC), FN:s världshögkvarter, Irland (FNs centralkommando) stöds också av hemligstämplade dokument för att återställa rättvisa och stoppa korruption och brott  Worldwide som också har godkänts av KING OF KINGS !!!.

bottom of page