top of page

TWLF INSAMLINGSORSAK

WORLD LEADERS FORUM / TWLF IGO, WORLD HQ, IRLAND 

ARBETAR HUVUDSAKLIGT MED ATT UTVECKLA BÅDE OFFENTLIG OCH PRIVAT SEKTOR SOM EN SOVEREGN IGO-ENTITET / INTERNATIONELL PARAPLYORGANISATION.

BLAND VÅRA SOCIALA ARBETE KOMMER TWLF IGO OCH VÅRA HJÄLPORGANISATIONER SAMLA IN MEDEL FÖR ATT STÖDJA MÅNGA SOCIALA ARBETE I VÄRLDEN SOM EN DEL AV VÅRA IDEEL VÄGLEDNINGAR. 

* TWLF IGO INSAMLINGSARSAK ÄR FÖLJANDE:

1) FLÄMNINGSLITTNING  ; 

2) LITTNING FÖR TYFOON OCH NATURKATASTROF ; 

3) LÄTTNING FÖR KRIGSZONEN ; 

4) FONDSTÖD FÖR äktenskap ; 

5) FONDSTÖD FÖR UTBILDNING ; / UTBILDNINGSBIDRAG ; 

6) FONDSTÖD TILL FÖRÄLLERlösa barn; 

7) FONDSTÖD FÖR ÄNKOR OCH BARN ;

8) FONDSTÖD FÖR FUNKTIONISKA ; 

9) FONDSTÖD TILL SJUKA MÄNNISKOR I BEHOV AV EKONOMISKT STÖD; 

10) FONDSTÖD TILL DJURVÄLFÄRD ; 

11) FONDSTÖD FÖR ÄLDRE I BEHÖV AV PENGAR; 

12) FONDSTÖD FÖR HEMLÖSA ; 

13) FONDSTÖD FÖR MÄNNISKOR I NÖDSTITUATION
(BASERAT PÅ UTVÄRDERING); 

14) FONDSTÖD FÖR ATT HANTERA LANGAR (GRATIS MATARrangemang) ;

15) FONDSTÖD TILL UNGDOMSINDIVÅER MED UTRUSTNING (DE SOM KAN BEHÖVA HJÄLP I EN HJÄLPLÖS SITUATION) ;

16) FONDSTÖD FÖR SJUKHJÄLP; 

17) FONDSTÖD FÖR MÄNNISKOR MED SÄRSKILDA BEHOV (MÄNNISKOR MED Psykiska Hälsoproblem OCH ANDRA FYSIKALISKA PROBLEM PÅ GRUND AV PTSD ELLER OFFER/ÖVERLEVANDE AV TRAUMATISERADE HÄNDELSE ELLER EXCEPTIONELLA MEDICINSKA TILLSTÅND) ;

18) FONDSTÖD FÖR LÅGINTÖRANDE SOM KAN BEHÖVA HJÄLP  ; 

19) FONDSTÖD FÖR ''RÄTTSLIG HJÄLP'' SYFTE FÖR DE SOM KAN BEHÖVA HJÄLP;

20) FONDSTÖD TILL STARTADE FÖRETAG, SMÅ FÖRETAG, SMÅ ORGANER/INSTITUTIONER/NATIONELLA NGO:ER FÖR ATT HJÄLPA DEM ATT ÖVERLEVA; 

21) FONDSTÖD FÖR ATT ETABLERA RELIGIÖS INSTITUTION  ~ EXEMPEL: DONATION FÖR ATT ETABLERA MOSKÉER I VÄRLDEN;

22) FONDSTÖD FÖR ATT HJÄLPA SOCIALARBETARE VID NÖDVÄNDIGT; 

23) FONDSTÖD FÖR RESEKOSTNADER FÖR DE SOM KAN BEHÖVA HJÄLP AV VIKTIGA SKÄL; 

24) FONDSTÖD FÖR ATT HJÄLPA ARBETSLÖSA PERSONER;

25) FONDSTÖD FÖR MIGRANTER VID BEHÖV;

 


 

bottom of page