top of page

Som en del av våra långsiktiga planer senast 2121 avser TWLF IGO, World HQ, Irland att arbeta med ett flertal byggplaner bland våra olika projekt  som vi förväntar oss att åstadkomma  under suverän FN-paraply IGO Entity ~  TWLF / 'The World Leaders Forum' (Leading UN Specialized Agency) inom ''Kingdom of Planet Earth (KOPE)'' & även några projekt inom Islamiska Imperiet (islamiska länder / länder med muslimsk majoritet). Förhoppningsvis kommer dessa projekt att tjäna nationer för särskilda ändamål och ge positiva bidrag till offentliga och privata sektorer över hela världen. 

Projekten kommer att etableras under -- Absolute Monarchy Govt of King of Kings och under övergripande övervakning av Sovereign Royal House ~''Imperial House of Peace (IHOP); Handelsnamn: Royal House of King of Kings,
World Hq, IRLAND.


*TWLF IGO-PROJEKT / AKTUELLA INITIATIV ÄR FÖLJANDE:

*1) TWLF IGO KOMMER ATT ETABLERA ~IEM (ISLAMISKA IMPIRETS MOSKÉ)  URSPRUNGLIGT TILL ALLA ISLAMISKA LÄNDER .
DET PRIMÄRA SYFTE ATT AVSLUTA INDELNING MELLAN ISLAMISKA GEMENSKAPER. MUSLIMER FRÅN ALLA SEKTER KOMMER ATT BE VID IEM-MOSKÉER. ISLAMS PRIMÄRA UNDERVISNINGAR baserades PÅ DEN HELIGA SKRIFTEN (HELIGA KORANEN) OCH SAHIH HADITH {(VERIFIERADE AUTENTISKA LÄROR / HELIGA PRAKTISER
  PROFET HAZRAT MUHAMMAD (SAW) FV,  SOM VERIFIERAS FRÅN MINST 3 AUTENTISKA KÄLLOR)}.
Vi kommer att uppmuntra islamiska samfund att hitta enhet och harmoni genom att avsluta splittringar för att stödja fredsprocessen genom IEM-moskéer genom att uppmuntra alla islamiska samfund att fokusera på islams kärnläror.

*2) IUHERD , WORLD HQ, IRLAND ~ FYSISKA UNIVERSITETSCAMPUS SOM ETABLERAS PÅ ALLA KONTINENTER FÖR ATT FRÄMJA KVALITETSUTBILDNING I VÄRLDEN OCH ÄVEN FÖR ATT STÖDJA UNSDGs OCH 4:E MÅLET BLAND GLOBALA MÅL. 

*3) ''Kings Plaza City''~ Ska etableras på alla kontinenter.
Inledningsvis kommer den första filialen att etableras i Europa och möjligen i Irland om det finns tillgång till en lämplig plats.

*4) ''PROJEKT CAMELOT'' ~ Under detta projekt planerar vi nya slott som vi förväntar oss att bygga för-- Alla autentiska kungar och deras kungliga familjer.

IRU (International Royal Union) ; Handelsnamn: Union Of Royal Families And Royals (UORFAR) kommer att vara stödjande för att slutföra dessa projektplaner med kollektiva ansträngningar från Royals.

*5) IHOP (Imperial House of Peace) Glastorn ; {Trading Name Of The Royal House: ''Royal House Of King Of Kings''}, vi förväntar oss att etablera oss på alla kontinenter inom ~ 'Kingdom Of Planet Earth (KOPE)' {Divine Kingdom Of Allmighty God}
att vara stödjande gentemot offentliga och privata sektorer över hela världen med gudomlig visdom och välvilja från alla nationer.


 

bottom of page