top of page

FN:s FÖRSÄKRINGSORGAN

Följande försäkringsorganisationer kommer att fungera som FN:s specialiserade organ globalt under FN:s CENTRAL COMMAND (UNNSC/United Nations New Security Council), World HQ, Irland

1) WORLD INSURANCE CORPORATION (WIC)

bottom of page