top of page

IPP (Independent Politicians Party) / IPA INTERNATIONAL 

Independent Politicans Party (IPP); Handelsnamn: IPA International  ; IPA STÅR FÖR "Oberoende politiker".  Alliance', World HQ, Irland.  

Denna politiska partibildning gjordes för ett mycket speciellt syfte. IPP / IPA International kommer att fungera som en paraplyenhet för alla oberoende politiker över hela världen.  Partiet avser huvudsakligen att se till att oberoende kandidater inte blir opponerade av stora politiska partier i sina respektive nationer. Därför kommer just detta parti att fungera som en plattform för att stödja alla tidigare, nuvarande och framtida oberoende politiker internationellt. IPP / IPA International kommer att fungera som ett FN-specialiserat organ under UN CENTRAL COMMMAND/ UNNSC (United Nations New Security Council), IRLAND och verka baserat på autokrati under Absolute Monarchy Govt Of King of Kings - HEM kejsare KING Ärkehertig Lord MIP HE Prof. Dr. Sir internationell domare och suverän krigsgeneral  Chowdhury, Mosharaf Hossain aka (även känd som) BIG BOSS Worldwide.

IPP / IPA INTERNATIONAL, WORLD HQ, IRLAND KOMMER ATT UTSÄNNA  '' POLITISKA DIREKTÖRER, POLITISKA ANALYTIKER OCH POLITISKA ARrangörer '' I VARJE LAND SOM KOMMER ATT IPP/IPA INTERNATIONAL.  

VI SYFTAR ATT GERNA ALL FÖRtryckta RÖST GLOBALLT FÖR ÅTERSTÄLLANDE AV GOD STYRNING OCH UPPMANA GODA LEDARE ATT BLI EN OBEROENDE POLITIKER ATT RÖTA STORA  KORRUPTION GLOBALT  .

[ OBSERVERA : DÄRFÖR HAR ALLA ANNAN NATIONELL REGISTRERING AV PARTEN UNDANTAGITS DÅ DET FUNGERAR HUVUDSAKLIGT UNDER FN:S CENTRALA KOMMANDA FÖR ATT SKYDA RÄTTIGHETER FÖR ALLA OBEROENDE  LEDARE GLOBALT. ]

LÄNK FÖR AKTUELLA WEBBUTVECKLARE:  https://independentpolitics.wixsite.com/ipainternational

(VIDAREUTVECKLING KOMMER ATT FORTSÄTTA)

IPP / IPA INTERNATIONAL WORLD HQ, IRLAND 

E-POSTADRESS :  independentpoliticiansparty@gmail.com 

* VERIFIERA ALLA FD VALDA SJÄLVBROENDE POLITIKER HÄR: 

* VERIFIERA ALLA NUVARANDE VALDA SJÄLVBROENDE POLITIKER HÄR: 

* VERIFIERA ALLA FRAMTIDA SJÄLVBROENDE POLITIKANER HÄR (DE SOM VILL KANDIDERA FÖR OFFENTLIGA KONTOR ATT BLI PARLAMENTETSLEMMAR(MP), SENATOR, RÅDMANN, MEP ETC): 

* VERIFIERA ALLA UPPSÄTTADE POSITIONSHÅLLARE AV IPP/IPA INTERNATIONAL HÄR: 

* VERIFIERA ALLA IPP/IPA INTERNATIONELLA  FRIVILLIGA  HÄR: 

* VERIFIERA ALLA IPP/IPA INTERNATIONAL EMPOWERED TRODIBEL OBEROENDE FRAMTIDA KANDIDATER HÄR:  

* VERIFIERA ALLA IPP/IPA INTERNATIONELLA  MEDLEMMAR HÄR: 

* VERIFIERA ALLA TIDIGARE MISSLYCKANDE OBROENDE KANDIDATER HÄR: 

bottom of page