top of page

TWLF IGO TJÄNSTER

WORLD LEADERS FORUM / TWLF IGO, WORLD HQ, IRLAND OCH DESS ALLA DOTTERBOLAG SOM ARBETAR PÅ ALLA SEKTORER I VÄRLDEN: 

* 1) HJÄLPA ALLMÄNHETEN  SEKTOR .

* 2) HJÄLPANDE PRIVAT SEKTOR .

* 3)  HJÄLPER FÖRETAG  SEKTOR .

* 4) HJÄLPANDE GEMENSKAPER .

* 5)  HJÄLPANDE ORGANISATIONER .

* 6) HJÄLPANDE FÖRENINGAR .

* 7) HJÄLPA FÖRETAG .

* 8) HJÄLPA IDELÄGGANDE ORGANER .

* 9) HJÄLPANDE VÄLÄGENHET  ORGS .

* 10) HJÄLPANDE UTBILDNINGSINSTITUTIONER .

* 11) ATT HJÄLPA POLITISKA ORGANISATIONER .

* 12) HJÄLPA PROFESSIONELLA .

* 13) ATT HJÄLPA ARBETSGIVARE .

* 14)  HJÄLPER ANSTÄLLDA .

* 15) HJÄLPA EXPORTÖRER .

* 16)  HJÄLPER IMPORTÖRER .

* 17) ATT HJÄLPA E-HANDEL .

* 18) ATT HJÄLPA SMÅ FÖRETAG .

* 19) ATT HJÄLPA LEVERANTÖRER .

* 20) HJÄLPAR LEVERANTÖRER .

* 21) HJÄLPA INVESTERARE .

* 22) HJÄLPA EXPERTER .

* 23) HJÄLPA GOVT AVDELNINGAR .

* 24)  HJÄLPER GOVT FUNKTIONER.

* 25) HJÄLPANDE REGULATORER .

* 26) ATT HJÄLPA POLICYBERÄTTARE .

* 27) ATT HJÄLPA LAGSTIFTARE .

* 28) HJÄLPA JURIDISKA PROFESSIONELLA .

* 29) ATT HJÄLPA BÖRJANDEORGAN .

* 30) HJÄLPANDE SÄKERHETSTJÄNSTER .

* 31) HJÄLPER NUVARANDE OCH FYRE MILITÄRER .

* 32) HJÄLPANDE DIPLOMAT .

* 33) HJÄLPA AMBASSADÖRER .

* 34) ATT HJÄLPA JURIDISKA ADMINISTRATÖRER .

* 35)  HJÄLP FÖR RÄTTSLIG HJÄLP VÄRLDEN .

* 36)  HJÄLPER ATT LÖSA CIVILA OCH BRITTMÅL NATIONELLT OCH INTERNATIONELLT.

* 37)  HJÄLPER ATT LÖSA JURIDISKA FRÅGOR SNABBT.

* 38)  HJÄLPER REGERINGAR ATT GÖRA RÄTTSAMT VAL.

* 39)  HJÄLPER ATT FÖRHINDRA EXTREM BUREAUKRATI.

* 40)  HJÄLPER ATT SÄKRA EN GOD STYRNING.

* 41)  HJÄLPA MÄNNISKOR I VÄRLDEN .

* 42)  HJÄLPER STUDENTER I VÄRLDEN .

* 43)  HJÄLPER SOCIALA ENTREPRENÖRER  .

* 44)  HJÄLPER ALLA INDUSTRIER  .

* 45)  HJÄLPER ALLA INDUSTRIALISTER  .

* 46)  HJÄLPER ATT FÖREBYGGA CYBERBROTT  .

* 47)  HJÄLPER FRILANSARE  .

* 48)  HJÄLPER M & E (MÖTEN OCH EVENEMANG) .

* 49)  HJÄLPER GRÄSROTTER  RÖRELSER  .

* 50)  ENHET FÖR ATT HJÄLPA R&D (FORSKNING & UTVECKLING) .  

* 51)  PORTION  FÖR  FoTU  (FORSKNING OCH TEKNOLOGISK UTVECKLING)  AKTIVITETER .

* 52)  PORTION  LOKALA MYNDIGHETER  .

* 53)  PORTION  IMMIGRATIONSFRÅGOR .

* 54)  PORTION  LANDSBYGDSUTVECKLING .

* 55)  HJÄLPER LAND OCH STAD INFRASTRUKTURUTVECKLING  .

* 56)  HJÄLPER ATT UTVECKLA MEGA STÄDER   .

* 57)  UTFÖR HJÄLP TILL KUNGAHUS  .

* 58)  HJÄLPA SOVERÄÄNNA ENHETER.

* 59)  HJÄLPER ELITER OCH SOVEREIGNER  .

* 60)  HJÄLPER ATT LÖSA SOCIALA FRÅGOR  .

* 61)  HJÄLPER ANTI TERRORISM  AKTIVITETER  .

* 62)  HJÄLPANDE NYHETER KANALER,

UTSKRIFTSMEDIA, SOCIALA MEDIER,

UTGIVER FÖR ATT REPRENTERA SANNING.

* 63)  HJÄLPER ATT MÖTA ALLMÄNT INTRESSE.

* 64)  HJÄLPER GOVTS & ORGS FÖR 

OBEROENDE UNDERSÖKNING I VÄRLDEN .

* 65)  HJÄLPER REGERINGAR OCH ORGER 

UNDER katastrofer &

NÖDSITUATIONER I VÄRLDEN .

* 66)  HJÄLPER ALLA FREDSBEVARANDE UPPDRAG I VÄRLDEN.

* 67)  HJÄLPER ALLA LÄNDER SOM 

EN INTERNATIONELL OBSERVATÖR UNDER 

VAL OCH MAKTÖVERGÅNG FÖR ATT FORMA EN REGERING FREDLIGT EFTER VAL INTERNATIONELLT.

* 68)  HJÄLPER ATT FÖRHINDRA ALLT 

FELINFORMATION, DISINFORMATION,

FAKE NEWS, HATTAL OCH LÖNER FRÅN  SPRIDNING I VÄRLDEN .

* 69)  HJÄLPER ATT FÖREBYGGA RASISM, DISKRIMINERING  ÖVER HELA VÄRLDEN.

* 70)  HJÄLPER MÄNNISKOR ATT UTVECKLA 

LEDARSKAPS EGENSKAPER  ÖVER HELA VÄRLDEN.

* 71)  HJÄLPAR ORGER GENOM KONSULTANVISNINGEN BASERADE PÅ DERAS 

BEHÖVER ANALYS .

* 72)  HJÄLPER ATT FÖREBYGGA RASISM, DISKRIMINERING  ÖVER HELA VÄRLDEN.

* 73)  HJÄLPER MENTORER I VÄRLDEN .

* 74)  HJÄLPER MENTEES  ÖVER HELA VÄRLDEN.

* 75)  HJÄLPER FRIVILLIGA MED 

VÅRA HÖJDPROGRAM.

* 76)  HJÄLPER KUNDER, KONSUMENT OCH  INTRESSENTER GENOM SYNOPSIS

AV EXPERTS YTTRANDE ELLER 

PROFESSIONELL RÅD  ÖVER HELA VÄRLDEN.

* 77)  HJÄLPER REGERINGAR  GENOM 

DIPLOMATISKA TJÄNSTER. 

* 78)  HJÄLPER ATT LÖSA 

INTERNATIONELLA FRÅGOR

GENOM PROFESSIONELL DIPLOMATI AV IGO DIPLOMATS .

* 79)  HJÄLPER RELIGIÖSA SAMFUNN  .

* 80)  ATT HJÄLPA MÄNNISKOR GENOM VÅRA DIREKTA SUPPORTPROGRAM VÄRLDEN  .

* 81)  HJÄLPAR ANTIKORUPTIONSAKTIVITETER  .

* 82)  HJÄLPER ATT ÅTERSTÄLLA RÄTTVISA DOMAR  .

* 83)  HJÄLPER ATT ÅTERSTÄLLA ANSVAR  .

* 84)  ATT HJÄLPA MÄNNISKOR FRÅN EXTREMT FÖRTRYCK FRÅN BROSMAKARE VÄRLDEN  .

* 85)  UNDERLÄTTA SOM SKYDDARE GOVT NÄR SOM HELST

NÖDVÄNDIGT FÖR MAKTÖVERGÅNG GLOBALT  .

* 86)  ATT HJÄLPA MÄNNISKOR ATT HA GOVT  AVDELNINGAR  ELLER GOVTS ELLER GOVT Tjänstemän ANSVARLIGA

FÖR DERAS FEL GÅNING & ÅTERSTÄLLNING

BRA   STYRNING FÖR ALLA NATIONER.

* 87)  HJÄLPER FÖR INTERNATIONELL HANDEL.

* 88)  ATT HJÄLPA ALLA NATIONER GENOM ATT FÖRSÄKRA FREDSBEHÅLLANDE GENOM LAGSTIFTNING OCH OFFENTLIG VERKSTÄLLNING DÄR DET ÄR NÖDVÄNDIGT.

* 89)  ATT HJÄLPA ALLMÄNHETEN GENOM ATT TÄNDA MEDBORGARE ARRESTERING AV KORRUPT PERSONER MED HÖG PROFIL

ELLER DET ÄR NÖDVÄNDIGT I VÄRLDEN.

* 90) ÖVERVAKNING AV PENGATTVÄTT I VÄRLDEN .

* 91) HATTAL, RASISM, FAKE NEWS & KRIMINELLA AKTIVITETER, KORRUPTION  ÖVERVAKNING ONLINE OCH ÄVEN TILL ALLA PLATTFORMAR FÖR ALLA NATIONER  VÄRLDEN .

* 92) UNDER 'TWLF  LEGALISERINGSMINISTERIET" VI KOMMER OCKSÅ AUKTORISERA OLIKA TYPER AV INTERNATIONELLA 

TILLSTÅND / LICENSER FÖR ATT GÖRA VÄRLDEN BÄTTRE  .

bottom of page