top of page

VÅRA MÖTEN MED POLITIKER

TWLF IGO GENERALGUVERNÖR OCH VÅRA TEAMLEMMAR HAR PERSONLIGT MÖTT MÅNGA VALDA POLITIKANER (parlamentsledamöter, rådsmedlemmar, senatorer, parlamentsledamöter, herrar) olika tider förutom viktiga politiska arbetare/politiska aktivister genom olika möten och evenemang och genom viktiga tillfällen över hela världen. Vi kommer att fortsätta att sammanställa många register från tidigare och framtida här för vårt registerföringssyfte
även i öppenhetssyfte för att låta folk veta att vi samarbetar med 
offentliga och privata sektorn effektivt som en suverän UN IGO (Intergovernal Organization)-enhet samtidigt som de utför socialt arbete över hela världen.

*TWLF IGO ~YTTERLIGARE KORRELATERADE WEBNLÄNKAR AVSEENDE MER VIKTIGA MÖTEN BEVIS MED VIKTIGA POLITISKA LEDARE SOM DELAS HÄR: 

1) https://www.theworldleaderforum.international/party-leadership-meetings

2) https://www.theworldleaderforum.international/our-contributions-to-govt-policy

bottom of page