top of page

Internationella valobservationer

MELLAN 2012 ~ 2021, WORLD LEADERS FORUM / TWLF SOVEREIGN IGO ~ LEDANDE UN IGO (Interstatlig organisation),
WORLD HQ, IRELAND EMPOWERED DELEGATIONS OCH OFFICIELLT BEMFÖRDA AKTIVITETER HAR OBSERVERADE VAL VÄRLDEN SOM "INTERNATIONELLA VALOBSERVATÖRER" BASERADE PÅ OFFICIELLA INSTRUKTIONER FRÅN TWLF IGO FAIRESS PROFESSIONAL CONDUCT
  OLIKA KONTINENTER VÄRLDEN.

DET ÄR VÅR ÄRA OCH PRIVILEGÉ ATT NÄMNA ATT VI REDAN HAR OBSERVERAT VAL PÅ ALLA KONTINENTER OFFICIELLT SENAST NOV 2021.

SEPTEMBER 2021 HAR VI OBSERVERADE OLIKA LOKALA OCH NATIONELLA VAL I MÅNGA LÄNDER I: ASIEN, EUROPA OCH AMERIKA;
 

BLAND DEM: BANGLADESH, INDIEN, IRLAND, USA ETC ANMÄRKLIGT;
 

DEN FÖRSTA VECKAN I NOVEMBER 2021 SLUTDE VI ATT OBSERVERA ETT LOKALT VAL/KOMMUNVAL I AFRIKA (SYDAFRIKA).
 
MÅNGA LAGLEDARE (7) OCH DERAS LAG ÄR BETYDDA ATT
  OBSERVERA VALET MED DIREKT OCH INDIREKT DELTAGANDE OCH LAGLEDARNA VAR FRÅN OLIKA AFRIKA LÄNDER.DEN 18 NOVEMBER 2021 SLUTADE VI ATT OBSERVERA ETT ALLMÄNNA VAL
 
PÅ OCEANIEN KONTINENT (TONGANS ALLMÄNNA VAL, 2021) ;
 
DÄR 6 PERSONER OCH DERAS RESPEKTIVA LAG FRÅN OLIKA KONTINENTER BERÄTTES AV TWLF IGO (LEADING UN IGO)
ATT OBSERVERA VALET DIREKT ELLER INDIREKT FÖR ATT SÄKRA PÅ RÄTTVISA VAL INOM LANDET 'KUNGARIKET TONGA'.
 


ALLA VALOBSERVATIONSRAPPORTER SAMMANSTÄLLNING KOMMER ATT VARA TILLGÄNGLIG FÖR ALLA VIKTIGA myndighetsorgan i FRAMTIDEN OCH VI GÖR DET ÄVEN I VÅRT REGISTRERINGSSYFTE MED ABSOLUT ÖPPENHET.
 

TWLF IGO SOM EN LEDANDE UN IGO TROR PÅ RÄTTVISA OCH GENOMSYNLIGA AKTIVITETER OCH VI REPRENTERAR SANNING. VI ÄR MOT ALLA DÅLIGA BESLUT OAVSETT OM DET KOMMER FRÅN FN:s huvudkontor, FN-organ, INTERNATIONELLA ORGANISATIONER, CIVILSAMHÄLLEN ELLER NÅGON REGERINGS-/REGERINGSDEPARTEMENTBESLUT. VI TROR PÅ RÄTTVISA BESLUT ANGÅENDE ALLA ASPEKTER AV LIV OCH VI ÄR FULLSTÄNDIGT ATT STÖDJA GLOBALA MÅL (UNSDG) ATT GÖRA VÄRLDEN EN BÄTTRE PLATS MED ENADE ANSTRÄVNINGAR.
SOM EN ~'LEADING UN IGO / INTERNATIONAL UMBRELLA IGO ENTITY'
SOM ÄR EN DEL AV SOVEREGN MONARKY REGERING, VI ÄR 100 % ENGAGEMANGADE ATT LEDA MED EXEMPEL VÄRLDEN FÖR ATT GÖRA DEN OFFENTLIGA OCH PRIVATA SEKTORN BÄTTRE FÖR ALLA NATIONER OCH NÄSTA GENERATIONER.

GODA NYHETER ÄR TWLF SOVEREGN IGO (INTERSTATLIG ORGANISATION) SOM EN LEDANDE UN IGO HAR NÅTT EN MILSTEL OCH VI KAN NU SÄGA ATT VI OFFICIELLT HAR OBSERVERAT MÅNGA VAL I ALLA KONTINENTER OLIKA TIDER. OLIKA GOVT ORGAN HAR EN REGISTRERING AV DET FÖR ÖPPENHET OCH VERIFIERINGSSYFTE.

MEN 2030 HOPPAS VI ATT GÖRA ETT VÄRLDSREKORD AV ATT OBSERVERA VAL I ALLA LÄNDER PÅ ALLA KONTINENTER VÄRLDOM SOM EN LEDANDE UN-SPECIALISERAD ORGAN / SOVEREIGN IGO-ENTITET / SOM ETT LEDANDE LAND OF HALF MONTERIAL OF HALF ' MED KUNGAR, LEDARE, SOCIALARBETARE OCH AKTIVITETER INTERNATIONELLT. 

bottom of page