top of page

GLOBAL SUPPORT HUB (GSH)

GLOBAL SUPPORT HUB (GSH) KOMMER ATT BLI EN ENSTOPPPLATTFORM DÄR MÄNNISKOR KOMMER ATT FÅ SNABB STÖD ANGÅENDE ALLA Brådskande ÄRenden. GLOBAL SUPPORTHUB FÖR TWLF IGO VI KOMMER ATT ETABERA I VARJE STAD VÄRLDEN  DÄR FOLK SKA FÅ HJÄLP OCH STÖD GENOM SOSISN (International Support Network) & Community Representatives.

*E-postadress till Global Support Hub (GSH), World HQ, Irland: 

globalsupporthub.twlfigo@protonmail.com

SOS-International Support Network / SOS-ISN, World HQ, IRELAND kommer att genom volontärer över hela världen och från Global Support Hub (GSH) säkerställa att människor får nödvändig akut hjälp och stöd lokalt i sin stad och by över hela världen. SOS-ISN kommer att fungera som ett permanent supportnätverk över hela världen för att alltid tjäna mänskligheten i framtiden.


UNDER TWLF SOVEREIGN IGO, WORLD HQ, IRLAND OCH UN CENTRAL COMMAND / UNNSC (United Nations New Security Council), UN World HQ, Irland kommer vi att övervaka och säkerställa att denna plan implementeras fullt ut för att tjäna alla nationer med kombinerade ansträngningar från den offentliga och privata sektorn. Nätverket kommer att betjäna opartiskt alla och alla varhelst människor kan behöva verklig hjälp utan någon form av diskriminering baserad på ras, religion, roll, färg etc.; på så sätt kommer vi att hjälpa UNSDG planerar att göra världen till en bättre plats.

*E-postadress till SOS- International Support Network / SOS-ISN, World HQ, Irland: 

internationalsupportnetwork.twlfigo@protonmail.com

GLOBAL SUPPORT HUB (GSH) kommer att fungera och existera inom SOS-ISN Branches tillsammans över hela världen.

CRO RECORD / NATIONAL GOVT RECORD                        AV
       SOS-ISN, WORLD HQ, IRLAND

*Enhetens namn: International Support Network - ISN;

*Handelsnamn: SOS-International Support Network;

bottom of page