top of page

ENIGT  EN VÄRLDSREGERING  

                ELLER

UNIFIED~ OWG OFFICIELL STRUKTUR

GENOM ENIGT ~ OWG STRUKTUR ~ VÄRLDSLEDARFORUM  / THE WORLD LEADERS FORUM - TWLF / TWLF SOVEREIGN IGO, WORLD HQ, IRELAND FÖRENA ALLA TYPER AV REGERINGAR FÖR ATT ARBETA MED VÄRLDSFRED DÄR ALLA TYPER AV REGERINGAR OCKSÅ SPELAR ROLLEN SOM INTERNATIONELL OBSERVATÖR  OCH AKTA SOM STÖDJANDE MOT UNSDG VID POSITIVA FN-REFORMPLANER. KARAKTEN AV DEN VÄRLDSORDNING VI ETABLERAR HANDLAR OM BÄTTRE ANSVAR ATT TA  SÄKERT GENOM FÖRENADE ANSTRÄVNINGAR CIVILISATION NJUT SAMMANFATTNING FÖR FRED GENOM ATT RESPEKTERA  LAG & BESTÄMMELSER. . 

bottom of page