top of page

MIGRANTERFÖRET - MU

* ENHETENS JURIDISKA NAMN: MIGRANTS UNION-MU;

  HANDELSNAMN : MIGRANTS UNION FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER (MUFHR),   WORLD HQ, IRLAND.

Migrants Union -MU / MUFHR kommer att fungera som en FN-specialbyrå under FN:s centralkommando / UNNSC, World Hq, Irland~ över hela världen för att hjälpa migranter internationellt.

Nationella grenar av MU kommer att stödja migranters rättigheter fullt ut.

*MIGRANTS UNION (MU) officiella Facebook: https://www.facebook.com/MigrantsUnion/

*Officiell e-postadress för Migrants Union (MU), World HQ, Irland:  

migrantunion@gmail.com

1) VERIFIERA ALLA MU GLOBALA LEDNINGSFUNKTIONER HÄR: 

SÖK

2) VERIFIERA ALLA MU GLOBALA MEDLEMMAR HÄR: 

SÖK

3) VERIFIERA ALLA MU FRIVILLIGA HÄR: 

SÖK

4) VERIFIERA ALLA MU-RÅDGIVARE HÄR: 

SÖK

5) VERIFIERA ALLA MU GOVT ANSLUTNINGSMEDDELANDE HÄR: 

SÖK

6) VERIFIERA ALLA MU ANSTÄLLNINGSSTÖDFUNKTIONER HÄR: 

SÖK

7) VERIFIERA ALLA MU JURIDISKA SUPPORTOFFICERARE HÄR: 

SÖK

8) VERIFIERA ALLA MEDARBETARE FÖR MU AMBASSADSRELATIONER HÄR: 

SÖK

9) VERIFIERA ALLA MU IMIGRATIONSRELATIONER HÄR: 

SÖK

10) VERIFIERA ALLA MU PUBLIC RELATIONS OFFICERARE (PRO) HÄR: 

SÖK

11) VERIFIERA ALLA ICKE-MIGRANTER SUPPORTERAR HÄR: 

SÖK

12) VERIFIERA ALLA MU-MÖTEN & EVENEMANGSARrangörer HÄR: 

SÖK

13) VERIFIERA ALLA MUS NYHETER & MEDIA TALARPERSONER HÄR: 

SÖK

14) VERIFIERA ALLA MU SPECIELLA BEHOVSANALYSER  HÄR: 

SÖK

15) VERIFIERA ALLA MU INT-STUDENTSTÖDPERSONER  HÄR: 

SÖK

16) VERIFIERA ALLA MU-INFORMATIONSOFFICERARE  HÄR: 

SÖK

17) VERIFIERA ALLA MU PUBLIKATIONSANVISARE  HÄR: 

SÖK

18) VERIFIERA ALLA MU UTRIKSMEDDELANDE  HÄR: 

SÖK

19) VERIFIERA ALLA MU INTERNA REVISORER  HÄR: 

SÖK

20) VERIFIERA ALLA MU INTERNATIONELLA RELATIONSOFFICERARE HÄR: 

SÖK

21) VERIFIERA ALLA MU EXTERNA ENHETSRELATIONER HÄR: 

SÖK

22) VERIFIERA ALLA MU IT-SUPPORTOFFICERARE HÄR: 

SÖK

23) VERIFIERA ALLA MU-BRANCHCHEFARE HÄR: 

SÖK

24) VERIFIERA ALLA MU-RESURSHANTERATER HÄR: 

SÖK

25) VERIFIERA ALLA MU-KASSÖRARE HÄR: 

SÖK

26) VERIFIERA ALLA MU STUDENTER FÖRBUNDSRELATIONER HÄR: 

SÖK

27) VERIFIERA ALLA MU RAPPORTÖRER HÄR: 

SÖK

28) VERIFIERA ALLA MU-HANTERARE FÖR KONFLIKTLÖSNING HÄR: 

SÖK

29) VERIFIERA ALLA MU MOTIVATIONSHANTARE HÄR: 

SÖK

30) VERIFIERA ALLA UPPFÖLJARE FÖR MUMENTAL HÄLSA HÄR: 

SÖK

31) VERIFIERA ALLA MU HR-CHEF HÄR: 

SÖK

32) VERIFIERA ALLA MU FÖRSÄLJNINGS- & MARKNADSHANTERADE HÄR: 

SÖK

33) VERIFIERA ALLA MU BUDGET- OCH UTGIFTSHANTERARE HÄR: 

SÖK
bottom of page