top of page

rättsregler v icke-rättsliga regler

            och

        behov av lagar 

Regler är principer som styr vårt beteende. De kan härleda  deras auktoritet från lagen (gjord av parlamentet eller domstolarna), eller av en organisation eller kulturell förväntan. Rättsliga regler gäller för alla och staten tillhandahåller en mekanism för att upprätthålla dem. Icke-rättsliga regler, när de skapas av en organisation, gäller endast för personer inom den organisationen. Ett samhälle kan genomdriva kulturella normer genom sina medier och enskilda människors beteende.

bottom of page