top of page

INT AMBASSIER DIPLOMATISKA BAND

TWLF IGO WORLD HQ, IRLAND SOM EN LEDANDE UN IGO SOM ARBETAR FÖR ATT FÖRSÄKRA VI HAR STARKA DIPLOMATISKA BAND MED ALLA LANDSAMBASSADER I VÄRLDEN.

TWLF IGO GENERAL GOVERNOR HAR PERSONLIGT Träffat MÅNGA LANDSAMBASSADÖRER OCH Ambassadtjänstemän UNDER OLIKA TIDER OCH ÄVEN VÅRA FÅ STÄMMARE HAR MÖTT MÅNGA LANDSAMBASSADÖRER OCH FUNKTIONER I AMBASSADÖREN OCH ÄVEN EVENEMIDIG TILL DETTA OCH EVENTUELLA TIDIGARE SAMARBETE FÖR LÅNGSIKTIGA ARBETSPLANER SOM KAN HJÄLPA OSS ATT ARBETA MED ALLA REGERINGAR MER NÄRA FÖR BÄTTRE FREDSINSATSER OCH BÄTTRE DIPLOMATISKA LÖSNINGAR INTERNATIONELLT MED GEMENSAM ANSTRÄVNING. VI HAR TIDIGARE SÖKAT ATT ARBETA PÅ LÅNGSIKTIGT BILATERALT AVTAL MED MÅNGA Ambassader OCH VI ARBETADE FÖR att säkerställa att vi har ett Ömsesidigt avtal/SAMARBETE SÅ ATT VI KAN STÖDJA FÖR ÖMSESIDIGA FÖRDELAR OCH MAN EMBAGE. FÖRhoppningsvis, MED STARKA BAND MED ALLA AMBASSIER SOM EN LEDANDE IGO-ENTITET / INTERNATIONELL SOVEREIGN PARAPLYORGANISATION GENOM GEMENSAMMA ANSTRÄVNINGAR KOMMER VI ATT ÅTERSTÄLLA FRED OCH STABILITET FÖR ALLA NATIONER OCH ATT VI ALLTID KUNNA VARA ATT VARA ATT VARA ATT VARA FÖR ATT VARA ATT VARA FÖR ALLA NATIONER. KAN BEHÖVER VÅR HJÄLP ANGÅENDE ALLA VIKTIGA FRÅGOR GENOM VÅRA DIPLOMAT OCH SOCIALARBETARE OCH HJÄLPORGANISATIONER OCH ASSOCIERADE ENHETER I VÄRLDEN FÖR ATT HITTA FREDLIGA LÖSNINGAR OCH VI HOPPAS ATT STÖDJA TILL ATT STÖD TILL ALLA.

BILDER TAGNA FRÅN VÅRA TIDIGARE MÖTEN MED LANDSAMBASSADÖRER OCH AMBASSADEMÄKARE OCH FRAMTIDA MÖTEN & EVENEMANG (M&E) BILDER SOM VI KOMMER ATT SAMMANSTÄLLA OCH ÄVEN DELA HÄR FÖR ÖPPENHET FRÅN NU.
bottom of page