top of page

TWLF IGO TECHNOLOGY HUB / TWLF IGO TECH-HUB

WORLD LEADERS FORUM / TWLF IGO TECH HUB SYFTAR ATT ARBETA MED TEKNOLOGISK FORSKNING OCH UTVECKLING 2030 &  BYG KAPACITET FÖR CENTRAL, NATIONELL OCH LOKAL  CYBERSÄKERHET  ATT VARA I EN POSITION ATT FÖREBYGGA ALLA TYPER AV CYBERBROTT GLOBALLT

FÖR ATT SKYDDA OFFENTLIG OCH PRIVAT SEKTOR INTERNATIONELLT.

bottom of page