top of page

TYPER AV JURIDISKA RESURSER

Det finns tre huvudsakliga rättskällor: statyer,  rättspraxis, och  administrativ lag. 

Stadgar är lagar som stiftas av lagstiftare. Rättspraxis är lag som avgörs i domstol. Förvaltningslagar är föreskrifter som kommer från statliga myndigheter.

bottom of page