top of page

VI HAR BESTÄMT ATT DELA FÅ  BILDER  AV WORLD LEADERS FORUMS (TWLF) ANTAGNA SOVEREIGN IGO CHARTER-KOPIERING FÖR OFFENTLIG ÅSYN FÖR ATT FÖRSÄKRA ATT DE INTE BLIR LUDERADE AV NÅGON BEDRAGARE ONLINE. AKTUELLA IGO-CHARTER INNEHÅLLER 64 SIDOR SOM FINNS TILLGÄNGLIGT HOS INTERNATIONELLA DOMSTOLAR, FN:S JURIDISKA AVDELNINGAR OCH FÅ REGER. 

* BEVIS PÅ ' THE WORLD LEADERS FORUM / TWLF SOVEREIGN IGO' ANTAGNA CHARTER GRANSKAS OCH ÄVEN  LÄMNAT TILL EN HÖGSTA DOMSTOLS ADVOKAT & BD GOVT SENIOR ADVISOR & INTERNATIONAL  DOMARE:

bottom of page