top of page

Int Medical Council (IMC)

International Medical Council (IMC), World HQ, Irland kommer att fungera som en UN Specialized Agency under ledande UN IGO~TWLF IGO & UN Central Command (UNNSC), UN World HQ, Irland. IMC kommer att reglera för att förbättra den medicinska sektorn globalt och kommer vid en tidpunkt att arbeta för djupgående forskning, konsultationer och tillhandahålla nödvändiga tjänster för bättre hälso- och sjukvård, medicinsk rådgivning och medicinskt stöd internationellt för att stödja UNSDG-planer för att säkerställa bättre folkhälsostöd och många gratistjänster med gemensamt samarbete mellan expertmedicinare och seniora läkare och medicinska professorer och medicinska forskare för att förbättra den medicinska sektorsrelaterade alla tjänster över hela världen.

bottom of page