top of page

VÅRA PATENT OCH VARUMÄRKEN REKORD

FÖR SKYDD AV ALLA UPPFINNINGAR, DESIGN, INFORMATION, INNEHÅLL OCH COPYRÄTTIGHETER SYFTE GENERALGUVERNÖREN FÖR ''WORLD LEADERS FORUM / TWLF SOVEREIGN IGO'', WORLD HQ, IRLAND GARANTERADE IPR (INTELLECTUAL RECORDS, PATENMARKETS REGISTRER), UPPGIFTER  AV TWLF IGO OCH DESS ALLA HJÄLPORGAR ÄR SKYDDADE I hela världen, INKLUSIVE ALL INFO LÄNKAD TILL TWLF UMBRELLA IGO ENHETS WEBBPLATS FÖR ATT FÖRHINDRA ALLA SLAGS AV KOPIERINGSRÄTTEN BROTT FRÅN ALLA SLAGS AV ONLINE-BEDRAGELSER OCH IDENTIFIKATIONER OCH IDENTIFIKATIONER. 

I början fick TWLF IGO-PROJEKT
  RÄTTSLIGT SKYDD FRÅN FÅ INTERNATIONELLA DOMSTOLAR; ARBETADE DÅ MED MÅNGA INTERNATIONELLA ENHETER FÖR EXTRA SKYDD AV VÅRA VERK; SEDAN HAR VI ARBETADE MOT ATT SÄKRA RÄTTIGHETER MED VIKTIGA REGERINGAR OCH IGO SOM ÄR BLAND ANMÄRKLIGA MOT ATT SÄKRA KOPIERINGSRÄTTIGHETER OCH RÄTTSLIGT SKYDD AV KREATIVA OCH VIKTIGA VERK ONLINE. 

*BLAND DE MEST KÄNDA ENHETERNA FÖLJANDE
GOVT
  ORGAN / ENHET / ORGANER ANMÄRKLIGT :

1) WIPO (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANISATION) ;
 

2) Börsnotering (IMT-KONTOR), Storbritannien;

3) PMW LTD (PROTECT MY WORK LIMITED), Storbritannien ;
 

4) USPTO (USA:S PATENT- OCH VARUMÄRKESKONTOR)

VI KOMMER ATT GÖRA VÅRT BÄSTA FÖR ATT SAMMANSTÄLLA ALLA NUVARANDE, FIDDA OCH FRAMTIDA KORRELATERADE REKORD HÄR FÖR OFFENTLIG ÅSYN OCH ABSOLUT TRANSPARENS I VÄRLDEN SOM EN LEDANDE UN GO ENHET.


 

* SE PMW UK RECORDS CERTIFIERING PDF-BEVIS DELAT  HÄR  :
      (A)                   (B)

*THOUGH ~ TWLF IGO & ALL AUXILIARY ORGS HAVE PATENT AND TARDE MARK COVERAGE. HOWEVER FOR OUR 5 IMPORTANT ENTITIES WE GOT ADDITIONAL COVERAGE : 

*TWLF IGO GOVT RECORD WITH US PATENT AND TRADEMARK OFFICE : 

( PDF E-CONFIRMATION OF TWLF IGO FROM ~USPTO )

*TWLF IGO ADDITIONAL PATENT AND TRADE MARK RECORD WITH ~ ''PROTECT RITE'' :

( PDF-1 )
( PDF-2 )
( PDF-3 )
PDF-1 ~ IPOI
PDF-2 ~ IPOI
(IPO PDF UK - 01 )
(IPO PDF UK - 02 )
(IPO PDF UK - 03 )
(IPO UK - 4)
(IPO UK - 5)
(IPO UK - 6)

*TWLF IGO ~Copy-Rights  Records  :

( TWLF IGO COPY RIGHT PDF 1 )

( TWLF IGO COPY RIGHT PDF 2 )

*FEDERAL GOVT OF COMMONWEALTH ~ SEPARATE ~ COPY-RIGHTS  RECORDS : 

*FOR MORE DETAILS ABOUT OUR MONARCHY GOVT  VISIT OUR SHARED WEBLINK :

( Federal Govt Of Commonwealth Copyright PDF 1 )
( Federal Govt Of Commonwealth Copyright PDF 2 )

*TWLF IGO ~PATENT CONFIRMATION OF WIPO : 

*TWLF IGO ~  ADDITIONAL RECORDS : 

( TWLF PDF 1 )
( TWLF PDF 2 )
*IPO IRELAND VERIFICATION LINK : 
( IPOI EMAIL  PDF )
bottom of page