top of page

INTERNATIONELL  KAPITALRÅDET ~ IBC

International Bar Council (IBC), World HQ, Irland är en FN-specialbyrå under FN:s centralkommando / UNNSC som fungerar som en Auxiliary IGO-enhet under TWLF Sovereign IGO, World HQ, Irland för positiv reform av den juridiska sektorn för att göra det bättre för alla jurister. Så att de med upphöjda standarder tjänar nationer bättre under Absolute Monarchy Govt Of King Of Kings (Central Govt of UN).

*Officiell Facebook-sida för IBC, World HQ, Irland

: https://www.facebook.com/InternationalBarCouncil/

*Officiell e-post  Adress till IBC World HQ, Irland

: internationalbarcouncil@gmail.com

*OBS: På grund av internationella utmaningar har vi observerat många jurister, jurister kan inte anmäla sig till advokatsamfundet på grund av propaganda från regeringar och vilket försenar många briljanta jurister. Så vi strävar efter att påskynda processen genom att ge dem tillstånd att praktisera som advokat nationellt/internationellt, vilket kommer att avgöras genom panelintervju i närvaro av juridiska experter.

IBC KOMMER ATT SAMARBETA NÄRA MED ALLA ADVOKATFIRMAER, NATIONELLA ADVOKATRÅD, JURIDISKA BIBLIOTEK, JURIDISKA RÅDGIVARE, JURIDISKA FORSKNINGSORGAN OCH TOPP UNIVERSITET FÖR ATT SÄKRA TILLSAMMANS MED ALLA NATIONELLA & INTERNATIONELLA  HÖGSTA REGULATORER KORREKT BESLUT KAN ANTAGAS FÖR EN BÄTTRE FRAMTID FÖR JURIDISK SEKTOR OCH ALLA FRAMTIDA JURIDISKA PROFESSIONALER FÖR ATT SÄKRA BÄSTA PRAXIS ANGÅENDE ANSVARSSKYLDIGHETER ÄVEN FÖR ALLA LAGSTAMARE OCH JURIDISKA PROFESSIONELLA OCH JURIDISKA PROFESSIONELLA OCH JURIDISKA PROFFS BETALNINGSANORDNINGAR FÖR ALLA JURIDISKA PROFESSIONELLA FÖR ATT SE TILL ATT DE INTE TJÄNAR UNDER VISST BELOPP PER MÅNAD. 

SÅ ATT VI GENOM DEN BÄSTA POLITIKEN KAN KUNNA AVBRYTA KORRUPTIONER OCH EXTREM BUREAUKRATI INOM DEN RÄTTSLIGA SEKTORN OCH ÄVEN GÖRA CIVILINAS LIV BÄTTRE MED RÄTTVISNING.

IBC WORLD HQ, IRELAND KOMMER FRÅN NU FUNGERA SOM EN GLOBALA PLATTFORM FÖR ALLA JURIDISKA PROFESSIONELLA I VÄRLDEN.

1) VERIFIERA ALLA LEGITA INTERNATIONELLA DOMARE HÄR: 

2) VERIFIERA ALLA LEGITA INTERNATIONELLA ADVOKATER HÄR: 

3) VERIFIERA ALLA LEGITA INT JURIDISKA BEFATTNINGSHAVARE HÄR: 

4) VERIFIERA ALLA KVALIFICERADE DOMSJÄNARE HÄR: 

5) VERIFIERA ALLA NATIONELLA HÖGSTA DOMSTOLAR-ID HÄR: 

6) VERIFIERA IDENTIFIERING AV ALLA NATIONELLA HÖGDOMSDOMARE HÄR: 

7) VERIFIERA ALLA NATIONELLA HOVARDOMARE ID HÄR: 

8) VERIFIERA IDENTIFIKATIONER FÖR ALLA NATIONELLA SPECIELLA DOMARE HÄR: 

9) VERIFIERA IDENTIFIKATIONER FÖR ALLA NATIONELLA KRETSDOMSTOLAR HÄR: 

10) VERIFIERA IDENTIFIKATIONER FÖR ALLA NATIONELLA TINGSRÄTTSDOMARE HÄR: 

11) VERIFIERA ALLA MOBILA DOMARE-ID-NUMMER HÄR: 

12) VERIFIERA ALLA ANDRA DOMARE-ID-NUMMER HÄR:

(INKLUSIVE - ARBETSDOMSTOLEN, FAMILIEDOMSTOLEN ECK.) 

13) VERIFIERA ALLA MILITÄRTRIBUNALSDOMARE ID-NUMMER HÄR: 

14) KONTROLLERA FÖRVÄPNADE MAKTA HOVRÄTTENS ID-NUMMER HÄR: 

15) VERIFIERA ALLA ANDRA SPECIELLA DOMARE-ID-NUMMER HÄR: 

16) VERIFIERA ALLA NATIONELLA CHEF JUSTICE ID-NUMMER HÄR: 

17) VERIFIERA ALLA  NATIONELL  ADVOKAT-ID-NUMMER HÄR: 

18) VERIFIERA ALLA  NATIONELLT JURIDISK BEFATTNINGSHAVARE-ID HÄR: 

19) VERIFIERA ALLA  GENERALDIREKTÖR/VD/PERSONALCHEF/DOMSTOLPRESIDENT  ADMIN ID NUMMER HÄR: 

20) VERIFIERA ALLA  NATIONELL CHEFDOMSTOLS REGISTRAR-ID HÄR: 

21) VERIFIERA ALLA RÄTTSPERSONAL-ID-NUMMER HÄR: 

22) VERIFIERA ALLA DOMSTOLAR-ID-NUMMER HÄR: 

23) VERIFIERA ALLA NATIONELLA ADVOKATS ID-NUMMER HÄR: 

24) VERIFIERA ALLA NATIONELLA SOLICITOR-ID-NUMMER HÄR: 

25) VERIFIERA ALLA NATIONELLA ADVOCAT-ID-NUMMER HÄR: 

26) VERIFIERA ALLA NATIONELLA ADVOKATS-ID-NUMMER HÄR: 

27) VERIFIERA ALLA JURIDISKA JURIDISKA ID-NUMMER HÄR: 

27) VERIFIERA ALLA JURIDISKA SEKRETERAR-ID-NUMMER HÄR: 

28) VERIFIERA ALLA TRONILIGA JURIDISKA ANALYTERS ID-NUMMER HÄR: 

29) VERIFIERA ALLA IDENTIFIKATIONER FÖR JURIDISK OFFICER HÄR: 

30) VERIFIERA ALLA IDENTIFIKATIONER FÖR RÄTTSAMMANSTÄLLARE HÄR: 

31) VERIFIERA ALLA JURY-ID-NUMMER HÄR: 

32) VERIFIERA ALLA NOTARIENS OFFENTLIGA ID-NUMMER HÄR: 

33) VERIFIERA ALLA NATIONELLA ADVOKATRÅD / JURIDISK SOCIETS LEDNINGS-ID HÄR: 

34) VERIFIERA ALLA IBC-AUTORISERADE NATIONELLA  ADVOKATS ID-NUMMER HÄR: 

35) VERIFIERA ALLA IBC-AUTORISERADE INTERNATIONELLA  ADVOKATS ID-NUMMER HÄR: 

36) VERIFIERA ALLA CERTIFIERADE ADR-EXPERT-ID-NUMMER HÄR: 

37) VERIFIERA ALLA IBC-HANTERINGS-ID-NUMMER HÄR: 

38) VERIFIERA ALLA IBC ADVISOR ID-NUMMER HÄR: 

39) VERIFIERA ALLA IBC-ANMÄNDA INTERNATIONELLA LAGSTIFTARE-ID-NUMMER HÄR: 

40) VERIFIERA ALLA IBC-ANMÄNDA NATIONELLA LAGSTIFTARE-ID-NUMMER HÄR: 

41) VERIFIERA ALLA DPP (DIREKTÖR FÖR OFFENTLIGA Åklagarmyndigheter) ID-NUMMER HÄR: 

42) VERIFIERA ID-NUMMER FÖR ALLA BIBLIOTEKSMEDDELARE HÄR: 

43) VERIFIERA ALLA DOMSTÄLLARE-ID-NUMMER HÄR: 

44) VERIFIERA ALLA DOMSTOLENS ID-NUMMER HÄR: 

bottom of page