top of page

EMPOWERMENT ORGAN FÖR KVINNOR

UNDER UN CENTRAL COMMAND/ UNNSC, UN WORLD HQ, IRLAND

1) CELI: CELI HAR BLITT OFFICIELLT EMPONERAT OCH ANTALLAT BLAND FN:S EMPOWERMENT ORGAN FÖR KVINNOR FÖR DESS GLOBALA VERKSAMHET FÖR ATT STÖDJA MOT UNSDG-PLANER.

bottom of page