top of page

FLAGGA AV TWLF IGO

'TWLF FLAGGA  S~IGO' (WORLD LEADERS FORUM ~~ SOVEREIGN INTER-GOVERNMENTAL ORGANISATION), WORLD HQ, IRELAND KAN ENDAST ANVÄNDAS AV TWLF IGO Ambassader OCH filialer över hela världen OCH ÄVEN AV AUKTORISERADE TJÄNSTEMÄN SOM INTE SKA VARA MOPISISKA. NÅGON SORT AV MISSBRUK AV VÅR LOGO ELLER FLAGGA ÄR JURIDISKT STRAFFBAR, FÖR ATT VI ÄR EN INTERNATIONELL FÖRDRAGSORGANISATION MED REGERINGAR I VÄRLDEN; OCKSÅ FUNGERAR TWLF IGO SOM EN DEL AV ABSOLUTE MONARCHY GOVT  AV KUNGARS KUNGAR SOM OCKSÅ REPRESENTERAR LEDANDE UN IGO (FN:s mellanstatliga organisation) OCH ÄVEN FUNGERAR MED MÅNGA AUTENTISKA KUNGAHUS I VÄRLDEN.

VI ÄR DEN ENDA LEDANDE SOVEREIGN INTERNATIONELLA MONARKIEN GOVT ORGANISATION SOM HAR NÄSTAN ALLA TYPER AV JURIDISK REGERING I VÄRLDEN OCH OCKSÅ HAR STATUS ATT FUNGERA SOM LEDANDE IMPLEMENTERARE AV 6 PROJUNEKTER HJÄLP; 
DÄRFÖR FUNGERAR DU SOM DEN BETYDDA TOPPEN FN SPECIALISERADE BYRÅN.

bottom of page