top of page

BLEDGERADVARNING ( #SCAMALERT )

DET ÄR VÅRT ANSVAR ATT FÖRSÄKRA SÄKERT BUDGET  INFO PUBLICERAS INNAN PUBLIC SOM ANNONSERAS AV FACEBOOK OCH GOOGLE. INFO. HÄR FÖR ATT FÖRHINDRA TRADITIONELL FELINFORMATION  FÅR INTE LÄRAS AV BLUGGRUPER. ALLMÄNHETEN FÅR INTE BELEDAS AV COPYCATS. SÅ OFFENTLIG MEDVETENHET KRÄVS. TWLF IGO WORLD HQ baserad på IRLAND.  

NÄSTA GÅNG NÄR DU SÖKER :   TWLF IGO   ELLER   WORLD LEADERS FORUM 

DU VET VILKEN SIDAN DU SKA UNDVIKA. VI INGÅR A  FOTO TAGET FRÅN  VÅR 

GOOGLE SÖKNING GÖRDES DEN 29 DECEMBER 2018 OMkring 12:30 (GMT). LÅT OSS STOPPA BLÄGERIER. 

bottom of page