top of page

THE WORLD LEADERS FORUM / THE WORLD LEADERS FORUM - TWLF / TWLF SOVEREIGN  IGO, WORLD HQ, IRLAND   HAR FULLSTÄNDIG TILLSTÅND OCH ALLA TILLSTÅND ATT ARBETA MED ATT BYGGA NYA FN-HQS FÖR ALLA KONTINENTER EFTER DISKUSSION MED REGERINGAR. NEDAN DELADE BARA ETT BEVIS FÖR ALLMÄNHETEN OCH REGERINGAR. VI ARBETAR FÖR NU MED PLANER FÖR ATT BYGGA 6 FN-HQS FÖR ALLA KONTINENTER FÖR ATT GÖRA VÄRLDEN EN BÄTTRE PLATS ATT SÄKRA UNSDG och FN-REFORM KAN VARA MÖJLIG. 

bottom of page