top of page

WORLD LEADERS FORUM / TWLF SOVEREIGN IGO (SOVEREIGN REGULATORY AGENCY / SPECIAL GOVT AGENCY  ) HAR JURIDISK BETYDNING OCH SÄKERAT 100 % SKATTE- OCH REVISIONSFRITT STATUS FRÅN BEHÖRIG MYNDIGHET FÖR SIN HELA GLOBALA VERKSAMHET. 

bottom of page