top of page

FN BANKER / FÖRENA NATIONER BANKER

FÖLJANDE BANKER KOMMER ATT FUNGERA SOM UN-SPECIALISERADE ORGANER UNDER FN:S CENTRALKOMMAND (UNNSC/FN:s NYA SÄKERHETSRÅD), UN WORLD HQ, IRLAND I FRAMTIDEN FÖR ATT HJÄLPA ALLA NATIONER.

1) WORLD BANK FOR PROSPERITY (WBFP)

*WBFP World HQ, Irlands officiella webbplats: www.wbfp.theworldleaderforum.international

*WBFP webbutvecklare länk:
www.worldbankforprospe.wixsite.com/wbfp

*FÖLJANDE 3 BANKER KOMMER ATT VARA FUNKTIONELLA GLOBALT 2024.

bottom of page