top of page
practice_areas

WORLD LEADERS FORUM (TWLF) SOVEREIGN IGO  

WORLD HQ,  IRLAND

  • POLITISK ORGANISATION FÖR VÄRLDSPOLITIK  

  • REPRESENTERAR ~ EN VÄRLDSREGERING AV FN

  • INTERNATIONELL HÖGSTA MYNDIGHET

  • INTERNATIONELL FÖRDRAGSORGANISATION  

 

  • SOVEREGN MELLANSTAGLIG ORGANISATION ~ IGO

  • SOVEREGN INTERNATIONELL REGULERINGSMYNDIGHET

  • SÄRSKILD  SOVEREGN INT REGERINGSMYNDIGHET

  • ABSOLUT SOVERÄN MONARKI REGERING

  • VÄRLDENS SSUVERÄNSKA KUNGLIGA REGERING

  • SUPREME WORLD REFORMER &  INT TOP BESLUTSMÄTTARE

 

our_vision

HUVUDARBETE

OMRÅDEN

PRIVAT OCH OFFENTLIG SEKTOR
ATT VARA STÖDANDE MOT
HUMANITÄRA OCH FREDSBÖRANDE INSATSER I VÄRLDEN
LAGAR, LAGSTIFTNING OCH POLICY~ LOBBY, ÖVERSYN OCH REFORMER

ALTERNATIV TVISTLÖSNING - ADR (dvs. MEDLING, SKILJEMÅL), RÄTTSÄKRINGAR &
INT LAGBEHÅLLANDE  

UTVECKLING AV AFFÄRS-, TEKNIK- OCH INNOVATIONSSEKTORN

BEDRÄGERI,  ANTITERRORISM & ANTIKORUPTIONSFRÅGOR & INTERNATIONELLT
MÄNNISKOHANDEL

 

EKONOMISK UTVECKLING OCH FILANTROPISK VERKSAMHET

 ANSVAR & REVISION FÖR GOD STYRNING
& VÄRLDSÖVERVAKNING
FN-REFORM OCH  FOKUS PÅ FÖRENA NATIONENS MÅL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING (UNSDG) FÖR FN:s SYSTEMUTVECKLING
One World Government.jpg
Only-a-World-Government-Can-Truly-Tackle-Climate-Change.jpg
einstein world govt ideology.jpg
tumblr_lo1ff51QdY1qdoy52o1_500.jpg

VÅRT UPPDRAG

World Leaders Forum (TWLF IGO) kommer att samarbeta med alla regeringar, organisationer, gemenskaper, fackföreningar, institut och statliga myndigheter som en paraplyorganisation/Sovereign Intergovernmental Organisation/An Ultimate International Platform för att göra världen till en bättre plats och arbeta på ultimata lösningar genom konfliktlösningar för att säkerställa att FN:s hållbara utvecklingsplaner kan uppnås för varje nation för bättre mänskliga rättigheter internationellt. Som en suverän mellanstatlig organisation (IGO) TWLF  kommer att stödja Intelligence Services for Peace Keeping Worldwide och även arbeta som International Legislative Body & Sovereign Law Enforcement Authority för världsfreden.

VÅR BERÄTTELSE

För att etablera mänskliga rättigheter internationellt  '' World Leaders Forum - TWLF '' kommer att driva sina internationella aktiviteter genom flera avdelningar/internationella ministerier från och med nu och kommer att hålla en heltidsambassad i varje land för att lösa konflikter. Vi bor i en global by och därför är vårt syfte att uppmuntra världsledare att se till att vi genom internationella nätverk agerar som en världsregering där det inte kommer att förekomma diskriminering och dömande på grund av ras, färg eller religion. Vårt huvudsakliga syfte är att säkerställa att den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna som antagits av FN i praktiken bör genomföras av varje medlemsstat på planeten jorden för att upprätta fred genom diplomatiska förbindelser. Som en suverän mellanstatlig organisation - SIGO (Sovereign Entity) kan källan till medel från '' World Leaders Forum '' komma från både den offentliga och den privata sektorn.

Som en suverän mellanstatlig organisation '' World Leaders Forum (TWLF) '' är inte föremål för intäkter på grund av säkerställd skattebefrielse för suveräna enheter. '' World Leaders Forum - TWLF'' representerar en världsregering tillsammans med alla andra suveräna enheter och har register med alla internationella domstolar. Men för att kunna driva sina privata sektorsprojekt från världshögkvarteret har den också registreringsnummer hos CRO, Irland: RBN SN: 12035386 & registrerad för att utföra politiska organisationers aktiviteter internationellt (typ B: ~9492) & juridiska referenser: Collective Citations ~ Registration of Business Names Act, 1963 / Ref : 8ABA3A53F3DCAF3E381FD38599629D41 & CRO REGISTERED TWLF IGO HQ IRELAND INCORPORATION REF : 1092675. För att driva dess alla välgörenhetsland har vi också ett välgörenhetsland. Den har en anknytning till att tillhandahålla rapporter till den irländska regeringen genom (lobbying.ie) med Standards in Public Office Commission of Ireland och alla rapporter går till Govt Department genom dess Think Tank '' SOS - European Support Network and Social Think Tank''. TWLF kommer också att fungera som en suverän brottsbekämpande myndighet internationellt. Som ett lagstiftande organ kommer TWLF SOVEREIGN IGO också att tillhandahålla nödvändiga juridiska tjänster för att försvara mänskliga rättigheter internationellt genom sina juridiska organ.

''WORLD LEADERS FORUM / TWLF SOVEREIGN IGO'', World HQ, IRELAND HAR FÖR NUVARANDE FÅTT ATT FUNGERA SOM EN ''SOVEREIGN REGULERINGSMYNDIGHET/SPECIELL REGERINGSMYNDIGHET'' FÖR ATT ETABLERA NYA UNDERSTÅNDSKAPER OCH UNDERSTÅENDE HQ MÅNGA SUVERÄINA AUKTORISATIONER. DÄRFÖR INTE LÄNGE UNDERKASTAD NÅGRA NATIONELLA REGLERANDE OCH HAR FRÅN SKATTE OCH REVISION FRÅN BEHÖRIG MYNDIGHET FÖR DESS HELA GLOBALA VERKSAMHETER ATT FUNGERA UTAN NÅGON myndighetsingripande i ALLA KONTINENTER & ALLA LÄNDER.  

 

 

( OBS : World Leaders Forum - TWLF är registrerat hos WIPO (World Intellectual Property Organization). Så TWLF IGO & dess alla projekt/hjälporganisationer är skyddade av WIPO & Intellectual Property Office (IPO) ~ UK & INTERNATIONAL APPEALS TRIBUNAL - IAT ( FN:s suveräna DOMSTOL)  & VÄRLDENS SKILJEDOMSTOL (WCA).  Upphovsrättsintrångslagstiftning Tillämplig och straffbar enligt internationell lag. )

ATTORNEYS

 VÄRLDENS STYRANDE ORGAN

HRM KEJSARE DR. MEHAL ROCKEFELLAR
SÄRSKILD GUVERNÖR FÖR ALLA KONTINENTER
HAN DR. PREM PARKASH
GROVER
Vice generalguvernör
& HR-MINISTER
HH DR. PERCY TAMAYO
GUVERNÖR I AMERIKA
GENERAL DR. ROBERT BIAZON
SÄRSKILD GUVERNÖR
& LAGSBEHÖRIGSMINISTER
HH DR. DIVAKAR CHANDRA SARKAR
YTTERLIGARE GUVERNÖR I ASIEN
HRH KEJSARE DR JAVIER
GULD FERRARI
SÄRSKILD GUVERNÖR  
& FÖRSVARSMINISTER FÖR ALLA KONTINENTER
HRH KEJSAR PAOLO GIOVANNI RIBEZZI
INTERNATIONELL  GUVERNÖR
FÖR KUNLIGT  HEMLIGA FÖRENINGAR  AV ALLT  KONTINENTER
HRH KEJSARE GP LUDWIG
FALKENSTEIN
SOVEREGN INTERNATIONELL GUVERNÖR
HAN DR. MD KUTUB UDDIN CHOWDHURY
INTERNATIONELL GUVERNÖR &
CHEFFÖRHANDLARE  (SKILDARE) För alla kontinenter
HRH KEJSAR ROBERT MORRIS
INTERNATIONELL GUVERNÖR
FÖR  KUNGLIG  AFFÄRER  AV  ALLT  KONTINENTER
contact
VÅR  POSTADRESS :

INTERNATIONELL BESLAGSSTYRNING - IAT 

(KOMMER FUNKTIONER SOM MAIN SUPREME  INT TRIBUNAL AV  NYA FN-högkvarter)

Direkt e-post till IAT HQ:  intappealstribunal_iat_unhqs@theworldleaderforum.international

För domstolen alltid  cc  : internationalappealstribunal@gmail.com

POSBOX NR - 7, EN ENHET EFTER LEVERANS,

Cottage Hill, Loughrea, Co.Galway, Irland

Galway, Irland

 

Admin E-post: info@theworldleaderforum.international

        cc hq: theworldleaderforum@gmail.com

 

Kontaktnummer: 00353894687850

FACEBOOKSIDA: World Leaders Forum

 

Klicka här för att hitta oss

För allmänna frågor, vänligen fyll i följande kontaktformulär:

Framgång! Meddelande mottaget.

160_F_39988605_kSwc2nVITDFgFqW7w3Rmqk8xv7cS38ve.jpg
FAXNUMMER FÖR ALLA OFFICIELLA FRÅGOR: +353 (0)91 398230

KONTAKT  USA

gå med i vår maillista

Missa aldrig en uppdatering

Snabblänkar :

ICJ   ICC   PCA   IPC   UNPOL

  CIA   INTERPOL     FBI     NASA   NATO 

bottom of page